Dedicated Analytical Solutions

Laboratoria analityczne

Broszury i arkusze danych technicznych

Zalecamy pobranie następujących plików:

Parametry: Substancja ekstrahowana
Do użytku przez: Laboratoria
Próbki: Ponad 80 sprawdzonych zastosowań

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

Systemy Soxtec

Automatyczny system do ekstrakcji rozpuszczalnikowej w układzie zamkniętym

Zakres aplikacji Soxtec obejmuje analizę tłuszczu w żywności i paszy a także materiału rozpuszczalnego w glebie (np. PCB, PAH), polimerów, pulpy papierniczej i tekstyliów. Soxtec wykonuje szybką analizę zwykle pięć razy szybciej niż klasyczny zestaw Soxhleta, bez utraty precyzji czy dokładności.

Pole obowiązkowe *

Jakie znaczenie może mieć dla Państwa zautomatyzowana analiza chemiczna?

Skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem FOSS, w celu omówienia możliwych rozwiązań.

Whitepaper

Pobierz dokument

Porównanie wyników oznaczania tłuszczu surowego/tłuszczu całkowitego

Przeczytaj więcej

Pierwszy w pełni zautomatyzowany system do ekstrakcji Soxhleta

System ten, składa się z jednostki ekstrakcyjnej, jednostki do hydrolizy oraz pojedynczych gilz wspólnych dla obu jednostek. Nowy Hydrotec ™ i Soxtec ™ 8000 pozwala na wykonanie hydrolizy i analizy Soxhleta w jednym, zintegrowanym procesie.

 

 

Przeczytaj więcej

Skuteczna metoda analizy tłuszczu całkowitego

Unikatowe, opatentowane gilzy HydroCap przetrzymują próbkę od ważenia wstępnego, poprzez hydrolizę aż po końcową ekstrakcję, eliminując błędy związane z przenoszeniem próbek. Jest to w pełni automatyczny system.

Przeczytaj więcej

Analiza tłuszczu surowego

Bezpieczne i spójne dozowanie rozpuszczalnika z łatwym w użyciu systemem kontroli objętości rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik dodaje się w zamkniętym, bezpiecznym systemie za pomocą selektora, który ustawia się przez obrócenie tarczy w odpowiednie miejsce, eliminując w ten sposób kontakt z rozpuszczalnikiem.

Przeczytaj więcej

Zatwierdzone metody

Systemy Soxtec są wykorzystywane w poniższych zatwierdzonych metodach:

  • AOAC 2003.05 & 2003.06 Metoda urzędowa AOAC 2003.06 oznaczania, na drodze ekstrakcji heksanem i eterem dietylowym, zawartości tłuszczu surowego w paszy, zbożach i paszy objętościowej
  • •Metoda urzędowa AOAC 991.36 oznaczania zawartości tłuszczu (surowego) w mięsie i produktach mięsnych
  • ISO 1444:1996 Mięso i produkty mięsne – Oznaczanie zawartości wolnego tłuszczu
  • Metoda EPA nr 3541 – ekstrakcja PCB z gleby i osadu
  • SCAN-CM 49:93: oznaczająca substancje rozpuszczalne w acetonie
  • SCAN-CM 67:03: oznaczająca ekstrahowane substancje lipofilowe w pulpie papierniczej
  • EN ISO 11085:2008 oznaczania zawartości tłuszczu surowego i tłuszczu całkowitego metodą ekstrakcji Randalla w zbożach, produktach zbożowych i środkach żywienia zwierząt
  • EN ISO 6492:1999 Oznaczania zawartości tłuszczu w środkach żywienia zwierząt

Opatentowany i bezpieczny czteroetapowy proces ekstrakcji

Soxtec 2050 wykonuje cztery etapy ekstrakcji: gotowanie, płukanie, odzyskiwanie rozpuszczalnika i podnoszenie naczyń ekstrakcyjnych bez konieczności nadzoru. Po umieszczeniu próbek w analizatorze, rozpuszczalnik jest dodawany w zamkniętym, bezpiecznym układzie. Dozownik rozpuszczalnika, automatyczny system jego odzyskiwania i wbudowany wyciąg do usuwania szkodliwych oparów zmniejszają wydostawanie się par rozpuszczalnika z układu do minimum, zapewniając bezpieczeństwo środowiska pracy.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×