Dedicated Analytical Solutions

Broszury i arkusze danych technicznych

Zalecamy pobranie następujących plików:

Parametry: Wiele parametrów jak FFA, fosfor i wilgotność.

Do użytku przez: Producentów biodiesla

Prędkość pomiaru: Wyniki w ciągu dwóch minut, próbka nie wymaga żadnego bądź zaledwie niewielkiego przygotowania

Próbki: Próbki ciekłe mogą być analizowane w kwarcowych kuwetach lub jednorazowych fiolkach

Znajdź rozwiązanie właściwe dla rodzaju próbki

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

Analizator Biopaliw XDS

Biodiesel jakości premium

Czy zawartość wolnych kwasów tłuszczowych i wody w przyjmowanych surowcach jest właściwa? Czy efektywność konwersji jest zadowalająca? Czy finalna jakość produktu spełnia standardy? Analizator XDS Biodiesel Analyzer dostarcza informacje niezbędne do prowadzenia opłacalnej produkcji wysokiej jakości paliwa.

Pole obowiązkowe *

Jakie znaczenie ma dla Państwa analiza rutynowa?

Porozmawiaj na temat możliwych rozwiązań z lokalnym przedstawicielem firmy FOSS

Wydajna technologia NIR

XDS wykorzystuje do skanowania zakres pasma widzialnego oraz zakres pasma bliskiej podczerwieni. Analiza NIR jest techniką spektroskopową, która wykorzystuje naturalnie występujące widmo elektromagnetyczne. Obszar NIR jest wyznaczony przez długość fali. Zajmuje on zakres pomiędzy 700nm a 2500 nm.

Przeczytaj więcej

Monitorowanie i wspieranie przez Internet

Przyrząd XDS i inne instrumenty oparte na technologii NIR są wspierane przez oprogramowanie RINA. Zapewnia to sieć internetowa łączącą poszczególne instrumenty z centrum sterowania. Eksperci NIR pracujący w ośrodku monitorują i zarządzają zadaniami w sposób zdalny umożliwiający lokalnemu użytkownikowi realizację rutynowych analiz bez potrzeby martwienia się o działania instrumentu lub wiarygodność wyników.

Przeczytaj więcej

Szybki i uniwersalny

Analiza składu produktu lub identyfikacja materiału wykonywana jest w laboratorium bądź przy linii produkcyjnej na próbkach w ich oryginalnych fiolkach, torebkach lub butelkach. Kontrola temperatury komory próbki zapewnia stabilne środowisko niezbędne do precyzyjnych pomiarów.

Większa kontrola analiz cieczy

XDS zapewnia szybkie wyniki wielu parametrów - sprawiając, że kontrolowanie poboru surowca i wszystkich punktów krytycznych w procesie produkcji jest możliwe, w oparciu o dokładne dane analityczne.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×