Dedicated Analytical Solutions

Broszury i arkusze danych technicznych

Zalecamy pobranie następujących plików:

Parametry: Parametry złożone takie, jak białko, tłuszcz, wilgotność, włókno, popiół, skrobia, aminokwasy i wiele więcej w zależności od aplikacji.

Do użytku przez: Laboratoria, producentów pożywienia i pasz

Objętość próbki: Wyniki w ciągu minuty, nie wymaga żadnego bądź zaledwie niewielkiego przygotowania

Próbki: Wiele aplikacji, generalnie analiza prawie każdego ciała stałego począwszy od drobnych proszków do materiałów gruboziarnistych, śruty i płatków, a także cieczy i ścieków w trybie transflektancji.

Znajdź właściwe dla twojej próbki rozwiązanie

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

XDS Rapid Content Analyser™

Zaawansowana nieniszcząca analiza chemiczna

XDS Rapid Content™ Analyzer jest najnowszej generacji instrumentem dedykowanym do szybkiej, nieniszczącej próbek analizy NIR wyposażonym w spektrometr o skali badania, w pełnego zakresu widma, 400 – 2500 nm, o wysokiej dokładności zakresu i precyzji długości fali. Platforma XDS zbudowana na powodzeniu wcześniejszych przyrządów NIRS, zapewnia działanie o dużej skuteczności oraz płynne przenoszenie tego rozwiązania przy pomocy łatwej w użyciu platformie. XDS jest logicznym wyborem wtedy, gdy potrzebne jest maksymalne działanie analityczne i pełna elastyczność w odniesieniu do wybranych parametrów analitycznych.

Pole obowiązkowe *

Co chcą Państwo zmierzyć?

Porozmawiaj na temat możliwych rozwiązań z lokalnym przedstawicielem firmy FOSS Prosimy o wskazanie swojego obszaru zainteresowań.

Wydajne zarządzanie składnikami odżywczymi przy użyciu NIR

NIR ułatwia i przyspiesza proces analizy gnojowicy a czyniąc to ułatwia rozwój skutecznego zarządzania substancjami odżywczymi i zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przeczytaj więcej (pdf 550kb)

Wydajna technologia NIR

XDS RCA™ wykorzystuje do skanowania zakres pasma widzialnego oraz zakres bliskiej podczerwieni. Analiza NIR jest techniką spektroskopową, która wykorzystuje naturalnie występujące spektrum elektromagnetyczne. Obszar NIR jest wyznaczony przez długość fali. Zajmuje on zakres pomiędzy 700nm a 2500 nm.

Przeczytaj więcej

Monitorowanie i wspieranie przez Internet

Przyrząd XDS i inne instrumenty oparte na technologii NIR są wspierane przez oprogramowanie RINA. Zapewnia to sieć internetowa łączącą poszczególne instrumenty z centrum sterowania. Eksperci NIR pracujący w ośrodku monitorują ii zarządzają zadaniami w sposób zdalny umożliwiający lokalnemu użytkownikowi realizację rutynowych analiz bez potrzeby martwienia się o działanie instrumentu lub wiarygodność wyników.

Przeczytaj więcej

Szybki i uniwersalny

Analiza składu produktu lub identyfikacja materiału wykonywana jest w laboratorium bądź przy linii produkcyjnej na próbkach w ich oryginalnych fiolkach, torebkach lub butelkach albo z uwzględnieniem licznych modułów prezentacji próbki.

Zakres pasma widzialnego i NIR.

Znacznie ulepszony w zakresie pasma widzialnego, XDS może generować dokładne i możliwe do przenoszenia kalibracje. Idealny do pomiarów opartych na kolorze włącznie z chlorofilem, barwnikiem i bielą ryżu, żółcią w durum i innych.

Możliwość przenoszenia kalibracji

XDS jest standaryzowany fabrycznie, co umożliwia generowanie kalibracji, które są możliwe do przenoszenia pomiędzy urządzeniami bez potrzeby standaryzacji aparatu przez użytkownika.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×