Dedicated Analytical Solutions

Broszury i arkusze danych technicznych

Zalecamy pobranie następujących plików:

Parametry: Wiele parametrów takich jak zawartość FFA, fosforu i wody w zależności od aplikacji.

Do użytku przez: Laboratoria, producentów pożywienia i pasz

Prędkość pomiarowa: Wyniki w ciągu minuty, próbki mierzone bezpośrednio lub po krótkim przygotowaniu

Próbki: Wiele zastosowań - próbki mogą być analizowane w kwarcowych kuwetach lub jednorazowych fiolkach

Znajdź rozwiązanie właściwe dla rodzaju próbki

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

XDS Rapid Liquid Analyser™

Natychmiastowa analiza substancji lepkich i płynnych

Analizator FOSS XDS Rapid Liquid™ Analyser z technologią bliskiej podczerwieni jest zaawansowanym analizatorem NIR zapewniającym szybką jakościową i ilościową analizę chemiczną, także dla potrzeb farmacji. Umożliwia analizowanie każdego rodzaju cieczy lub próbek lepkich w warunkach laboratoryjnych i przy linii produkcyjnej zapewniając całkowitą kontrolę i gwarancję jakości.

Pole obowiązkowe *

Co chcą Państwo zmierzyć?

Porozmawiaj na temat możliwych rozwiązań z lokalnym przedstawicielem firmy FOSS

Sztuka produkcji biopaliwa

Analizator biopaliwa XDS Biodiesel Analyser do szybkiego uzyskiwania informacji w całym procesie produkcji biopaliwa.

Przeczytaj więcej (pdf 186kb)

Monitorowanie i wspieranie przez Internet

Przyrząd InfraXact i inne instrumenty oparte na technologii NIR są wspierane przez oprogramowanie RINA. Zapewnia to sieć internetowa, która łączy poszczególne urządzenia z centrum sterowania, które monitoruje i wykonuje zadania związane z zarządzaniem w sposób zdalny, umożliwiając lokalnemu użytkownikowi realizację rutynowych operacji analitycznych.

Przeczytaj więcej

Technologia wysokowydajna NIR

XDS wykorzystuje do skanowania zakres widzialny oraz zakres bliskiej podczerwieni. Analiza NIR jest techniką spektroskopową, która wykorzystuje naturalnie występujące spektrum elektromagnetyczne. Obszar NIR jest wyznaczony przez długość fali. Zajmuje on zakres pomiędzy 700nm a 2500 nm.

Przeczytaj więcej

Szybki i uniwersalny

Analiza cieczy lub identyfikacja materiału jest wykonywana w laboratorium lub na próbkach zawartych w oryginalnych fiolkach, torebkach lub butelkach. Komora próbki z kontrolowanym zakresem temperatury zapewnia stabilne środowisko próbki niezbędne do precyzyjnych chemicznych pomiarów analitycznych.

Monitorowanie oleju roślinnego

Szczególnym zastosowaniem dla analizatora XDS Rapid Liquid Analyser jest rutynowa analiza olejów roślinnych w przemyśle rafineryjnym oraz podczas wytłaczania oliwy z oliwek. Oznaczenie zawartości FFA, wody, fosforu, IV, K232, K270, PV w mniej niż jedną minutę pozwala na szybką i pełną kontrolę procesu rafinacji oleju roślinnego oraz wytłaczania oliwy z oliwek.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×